شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

حسن 56

+ از ما وشما خاطره مي مانداز شمع فقط نور به جا مي ماند،هر چندشنيده اي ولي ميگويم . شغل شما به انبيائ مي ماند .قشنگ ترين روز خدا بزرگداشت پاك ترين شغل دنيا بر شريف ترين بندگان خدامباك مبارك
ساعت دماسنج
حسن 56
رتبه 0
0 برگزیده
83 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top