شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

حسن 56

+ عزيزان سلام فقط تادستان مي رسد کاري بکن دانش اموزي از خطه سيستان مستعد و زرنگ  دارا خانواده ضيعف مدتي دچار سرطان خون شده است و خانواده اش هزينه درمانش را ندارد هر کس خواست کمکش کند من شماره تماس والدينش مي دهم که خودش مستقيم کمک کند در جامعه ما کساني هستند که اندک کمکي زندگشان سرسامان مي گيرد يا حق
تسبیح دیجیتال
حسن 56
رتبه 0
0 برگزیده
83 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top