اول دفتر به نام خدا ،در سیستان کنونی که قسمت کوچکی از سیستان بزرگ هست قوم و طوایف بزرگی زندگی می کنند که هرکدام ریشه در این سرزمین اساطیری دارد این سرزمین به علت حاصلخیزی دروانهای آبادی داشت است و همین باعث گردیدهست که باره ها مورد تهاجه قرار گیرد و برعکس دیگر مناطق این قوم مهاجم در اداب و فرهنگ این مردم حل شدن و دیگری شاید از انه نام و نشانی نباشد چه از زمانهای اشاطیری که تورانیان به این خطه چندین با حمله کردند و شیرمدانی چون رستم ، زال ،گیوه بهمن و... آنها را از میدان بدر کردند و چه در صدر اسلام که تازیان این منطقه اشغال کردند و سالها در این سرزمین ماندگار شدند ولی می بینم که هیچ یک از مردم این سرزمین به عربی حرف نمی زنند گرچه قوم غالب اعراب بودن و شیر مردانی چون یعقوب لیث قوم و دربارش را از عربی حرف زدن بر حذر داشت و برای داشت تا قدرت مردمش را به خالفای عباسی نشان بدهد گرچه قبل از او حمزه آذرک تا تمام قوای این قدرت و شوکت را به رخ هارون رشید کشیده بود گرچه این خطه از ایران پر از گو هر پر بها می باشد اما حیف و صد حیف که این مرز بوم به مردم ایران به خوبی شناخته نشده است گرچه در زمان قاجار چند انگلیسی چندین سفرنامه نوشتن  و همین باعث خرابی و تفرقه بیشتر و جدای گوشه بزرگی از سیستان شده است .

 

اما برای معرفی وفامیل قوچی که در سیستان زندگی می کنندقسمتی از کتاب جغرافیای نیمروز که سفرنامه ذالفقار کرمانی که یکی از نمایندگان ناصرالدین شاه در بحث تقسیم سیستان بوده جلب می کنم( هفتم طوایف متفرقه که حال در خاک متصرفی دولت عیله ایران سکنی نمود ه اند این طوایف در زمان حکومت میر علمخان حشمته الملک به سیستان و چند خانوار آنها پیش از حکومت حشمته الملک به این خاک آمده اند اسامی آنها طایفه سارانی  طایفه لاش و جوینی طایفه کوکاه و قوچ و دنبلی و ثموری و درگی و غیره ) همانطور که ذالفقار کرمانی ذکر می کنند طایفه قوچی نیز به دیگر اقوامشان در قسمتی که ایران نام دارد سکنی می گزند چون آنها دارای مذهب شعیه بود و تا قبل از این نیز در ایران بودند در قسمتی که حال در تصرف افغانستان است  در حاشیه غربی دریاچه هامون کوه همانند کوه خواجه می باشد به نام کوه قوچ که شاید وجه تسمیه این طایفه همین محل سکونت باشد طایفه قوچی در مناقی مانند کوه که  اوکات و کوه قوچ زندگی می کردند و به همین دلیل به قوچی و اوکاتی مشور می باشند در سیستان نیز در روستای شیطو و حید آباد کنونی روزگار می گذاردن قسمتی از کتاب جغرافیای نیمروز( ده گل محمد بیگ مشهور به ده شیطان بزرگ جمعی میرزا غلام و میرزا زینل این دو برادر هر دو اهل جوین هستند مردم نجیب و درست قول خدمتگذار علیه ایران حال چند سال است که از جوین پهلوی لاش طایفه خود را برداشته و به سیستان آمده  طایفه و ایل 1048 خانوار بقدر هزار مرد جنگی رشید و کار کن ......21 خانوار در دو ده یکی شیطان بزرگ و یکی شیطان کوچک منزل و سکنی دارند و مابقی در نیزار  و صحرا مالداری می کنند


  
پیامهای عمومی ارسال شده
+ عزیزان کمی اگر شده درباه مدارس دینی که در پاکستان است تحقیق کنید و بینید هدفشان چیست
+ سیستانی میمیرد اما کسی نمی بیند
+ سیستان نیز جز ایران است ولی بحران زده
+ عزیزان سلام فقط تادستان می رسد کاری بکن دانش اموزی از خطه سیستان مستعد و زرنگ  دارا خانواده ضیعف مدتی دچار سرطان خون شده است و خانواده اش هزینه درمانش را ندارد هر کس خواست کمکش کند من شماره تماس والدینش می دهم که خودش مستقیم کمک کند در جامعه ما کسانی هستند که اندک کمکی زندگشان سرسامان می گیرد یا حق
+ X تبلیغات روزگار غریبیست "سرمایه ی هر دلی به اندازه ی حرفهایی است که برای نگفتن دارد."دکتر شریعتی
+ امید است این روزگار چون دگر روزها بگذر گر چه سخت است این نیز بگذرد
+ از ما وشما خاطره می مانداز شمع فقط نور به جا می ماند،هر چندشنیده ای ولی میگویم . شغل شما به انبیائ می ماند .قشنگ ترین روز خدا بزرگداشت پاک ترین شغل دنیا بر شریف ترین بندگان خدامباک مبارک
+ خدایا،به من توفیق تلاش در شکست،صبر در نومیدی،رفتن بی همراه، جهاد بی سلاح،کار بی پاداش،فداکاری در سکوت،دین بی دنیا،عظمت بی نام، خدمت بی نان،ایمان بی ریا،خوبی بی نمود،مناعت بی غرور،عشق بی هوس، تنهایی در انبوه جمعیت،و دوست داشتن بی آنکه دوست بداند،روزی کن.
+ خدایا گفتم : خسته ام ! گفتی:لاتقنطوا من رحمة الله..........از رحمت خدا ناامید نشوید( زمر/53) گفتم: کسی نمیدونه تو دلم چی میگذره! گفتم: کسی را ندارم! گفتی: نحن أقرب إلیه من حبل الورید............ما از رگ گردن به تو نزدیکتریم(ق/16) گفتم: ولی انگار اصلا منو فراموش کردید! گفتی: فاذکرونی، اذکرکم.............مرا یاد کنید تا به یاد شما باشم(بقره/152
+ با سلام این بار نیز خداوند جزای یک دیکتاتور دیگر رابدست مردمش محقق کرده وچه زیبا به تمامی زور مداران فهماند گرچه فکر می کنند که قدرت دارند ولی دست خداوند بالا همه دستهاست